KVKK VE GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Giriş

Bu KVKK ve Gizlilik Bildirimi, Euro Dizayn aşağıda sayılan kişiler hakkında Kişisel Verileri (aşağıda tanımlanmıştır) nasıl topladığını, kullandığını, başkalarıyla paylaştığını ve başka şekilde nasıl işlendiğini açıklamaktadır:

 • İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaret eden kişiler (her biri “Site” olarak anılacaktır);
 • Müvekkillerimizin ve/veya potansiyel müvekkillerimizin irtibat kişileri;
 • İş başvurusunda bulunan ya da irtibata geçen kişiler;
 •  Euro Dizayn, mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler ve
 • Euro Dizayn, hakkında Kişisel Veri elde ettiği diğer kişiler.

Bu Gizlilik Bildiriminde “Kişisel Veriler“, Euro Dizayn tarafından veri sorumlusu olarak işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Genel Bakış

Euro Dizayn, işe alım süreçleri, doğrudan müvekkil müdahalesinin bulunmadığı hallerde sağladığı hukuki hizmetler, fiziksel ve elektronik ortam güvenliği ve gönderdiği bilgilendirme metinleri bakımından, sınırlı hallerde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Bu kapsamda Euro Dizayn olarak veri sorumlusu sıfatıyla size ait Kişisel Verileri işlediğimiz ölçüde bu Gizlilik Bildiriminde yer alan bilgiler geçerli olacaktır. Müvekkillerimizin talimatı ve/veya talepleri doğrultusunda veri işleyen sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri bu Gizlilik Bildiriminin kapsamı dışındadır. Bu faaliyetler konusunda gerekli bildirimler veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ilgili müvekkillerimiz tarafından yerine getirilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Sunucularımız ve elektronik cihazlarımız gibi otomatik yöntemler ile evrak arşivlerimiz gibi otomatik olmayan ve fakat bir veri kayıt sisteminin parçası olan yöntemlerle aşağıdaki Kişisel Verilerinizi toplayabiliriz:

Kimlik ve iletişim verileri (Temel veriler): İsim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi ve iletişim bilgileri.

Özel nitelikli kişisel veriler: Sınırlı hallerde, size verdiğimiz belirli bir hizmet için gerekli ya da yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olduğu ölçüde, yalnızca tarafınızca sağlanması kaydıyla, yürürlükteki mevzuat kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanabilen bilgiler.

Müvekkil hizmet verileri: Müvekkillerden müşterileri, çalışanları veya müvekkil tarafından bilinen kişilerle ilgili olarak elde edilen Kişisel Veriler, fatura detayları, ödeme geçmişi ve müvekkil geri bildirimleri.

Uyumluluk verileri: Bize sağladığınız nüfus cüzdanı, pasaportlar veya diğer kimlik belgeleri, doğum tarihleri.

İş adaylarına ilişkin veriler: İş adayları veya iş fırsatlarına ilişkin olarak Sitemiz veya diğer çevrimdışı yollarla sağlanan ve ayrı bir bildirime tabi olabilecek veriler.

Cihaz verileri: Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, tek cihaz tanımlayıcısı (UDID), bir cihaza bağlı diğer veriler ile Site’nin kullanımı hakkında diğer veriler.

Kişisel Verilerinizi doğrudan sizden, müvekkillerimizden, tedarikçilerimizden, resmi kurumlardan ve kamuya açık kaynaklar olmak üzere çeşitli kaynaklardan toplayabiliyoruz.

Kişisel Verilerin Kullanılması  

Kişisel Verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda ilgili hukuki sebeplere dayanarak topluyor ve işliyoruz:

 • Hukuki danışmanlık hizmeti sunmak için temel verileri, kayıt verilerini, müvekkil hizmet verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, müvekkillerimiz ile olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması nedeniyle işlenmektedir.
 • İş faaliyetlerimizi yürütmek ve müvekkil ilişkilerimizi yönetmek için temel verileri, kayıt verilerini, müvekkil hizmet verilerini, uyumluluk verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, müvekkillerimiz (örneğin faturaları düzenleme ve işleme) ve tedarikçilerimizle (Euro Dizayn, mal ve hizmet tedarikini yönetmek) olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması nedeniyle işlenmektedir.
 • Sitelerimizi daha kullanışlı hale getirmekiçin cihaz verilerini kullanıyoruz. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, Sitemizdeki düzeni ve bilgileri geliştirmemize yardımcı olmak ve Site kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için Sitemizin nasıl kullanıldığını izliyoruz.
 • Sitelerimizin ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini ve etkin çalışmasını sağlamakiçin temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, Sitelerimizde dolandırıcılık, diğer suçlar ve kötüye kullanımın tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için Sitelerimiziz nasıl kullanıldığını izliyoruz. Bu işleme faaliyeti aracılığıyla Sitelerimizi güvenle kullanabilmenizi sağlıyoruz.
 • Bilgilendirme hizmetleri sağlamakamacıyla; sizi etkinliklerimiz, konferanslarımız, webinarlarımız, seminerlerimiz, hukuk bültenlerimiz ve hukuki gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla, temel verileri ve kayıt verilerini kullanıyoruz. Gerekmesi halinde açık rızanıza istinaden veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde size, özel ve ilgili bilgilendirme, güncellemeler ve davetler sunmak için bu verileri işliyoruz.
 • Uyumluluğu sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmekiçin, yeni müvekkillerin kimliklerini kontrol etmek ve kara para aklama ve/veya sahteciliği önlemek gibi amaçlar kapsamında temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu verileri, tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde işliyoruz.
 • İşe alım ve hizmet sağlayıcı yönetimini sağlamak ve gelişim süreçlerini yönetmek için iş adaylarına ilişkin verileri ve uyumluluk verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, işe alım ve gelişim süreçlerinin yönetimi ile tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak amacıyla işlenmektedir. Bu amaçlarla söz konusu veriler ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, tabi olduğumuz hukuki yükümlülükleri yerine getirmek ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel Verileri, aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşabiliriz:

 • İş Ortakları: Euro Dizayn, dünya çapında faaliyet gösteren hukuk ofisleri ve iş ortakları ile işbirliği içinde çalışabilmektedir. Size en iyi şekilde danışmanlık hizmetleri sunabilmek ve sizinle olan ilişkimizi yönetmek için veya yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde Kişisel Verileri yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla, bu yönde bir talebiniz ya da açık rızanız olması halinde, paylaşabilmekteyiz.
 • Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar: Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak bizim adımıza ve talimatlarımız doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamak için Kişisel Verileri tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşıyoruz. Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar arasında; örneğin müvekkil alım sistemimizin, finans sistemlerimizin ve müvekkil ilişkileri yönetimi veri tabanlarımıza ilişkin hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere altyapı ve elektronik haberleşme hizmet sağlayıcıları; iş analitiği ve bilgilendirme faaliyetleri konusunda bize destek sağlayan üçüncü kişi danışmanlar ve konferanslar ile etkinliklere ev sahipliği yaptığımız mekanların sağlayıcıları yer almaktadır.
 • Finansal kuruluşlar: Kişisel Verileri faturalama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla finansal kuruluşlarla paylaşıyoruz.

Zorunlu açıklamalar ve yasal hak talepleri: 

Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Ayrıca, yasal haklarımızı, mülkiyet hakkımızı ve güvenliğimizi veya Euro Dizayn, veya diğer kişilerin menfaatlerini ya da başkalarının haklarını, mülkiyet haklarını ve güvenliğini sağlamak veya korumak ya da yasal taleplere karşı savunmak için Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Kişisel Verileri, işin bir kısmının ya da tamamının satışı veya devrine ilişkin olarak ihtiyaç duyulması veya uygulanan hukuki veya idari gereklilikler ya da mahkeme emri ile zorunlu kılınması halinde hükümet yetkilileri ve diğer kişiler ile paylaşabiliriz. Bunun yanında, elektronik ortamdaki yazışmalar için kullanmakta olduğumuz sunucular yurtdışında bulunmaktadır. Bize internet sitesi üzerinden veya doğrudan eposta aracılığı ile ulaştığınız ve kişisel veri sağladığınız hallerde, kişisel verilerinizi yurt dışına iletmiş olursunuz.  İnternet sitesi üzerinden veya e-posta ile bize ulaşmayı tercih etmemeniz halinde ofis telefonumuzdan bize ulaşmanız mümkündür.    

Kişisel Verileri paylaştığımız kişiler hakkında bir sorunuz olması halinde, lütfen aşağıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin.

İlgili Kişi Hakları

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin EURO DİZAYN tarafından işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılmışsa kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin EURO DİZAYN tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, verilerdeki yanlışlıkların düzeltilmesini isteme,
 • Kullanım alanının son bulması, kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verilerinizin silinmesini, anonimleştirilmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, anonimleştirilmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Diğer Hususlar

Bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen gizlilik uygulamaları sadece internet sitemiz için uygulanmaktadır. Bu internet sitesi başka sitelere bağlantılar içerebilir. Euro Dizayn, başka sitelerin gizlilik uygulamaları ya da içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Eğer başka bir siteye bağlandıysanız veya herhangi bir yolla ziyaret ettiyseniz, söz konusu sitede yer alan gizlilik politikalarını inceleyiniz.

Euro Dizayn, zaman içinde bu Gizlilik Bildirimi üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

ÇEREZLER

Çerezler, bir İnternet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve İnternet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

İnternet Sitemizi ziyaretiniz ile IP adresiniz, internet servis sağlayıcınızın ismi (Explorer, Chrome, Firefox vb.), internet gezgini yazılım versiyonunuz, bize yönlendiren internet sitesi ve sitemizi bulmak için kullandığınız arama sözcükleri gibi veriler otomatik olarak anonimleştirilerek internet sitemizin iyileştirilmesi gibi istatiksel amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Euro Dizayn internet sitesi, internet sitelerindeki trafiği analiz etmek, sayfaların görünümlerine ve her sayfada harcanan süreye bakmak ve internet sitemize bir dahaki ziyaretinizde size daha iyi hizmet vermek için bu bilgiyi kullanmaktadır. Bu bilgileri, kişisel olarak bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanmakla birlikte bu bilgiler birleştirilmiş ve anonim bir formda tutulmaktadır. İnternet tarayıcınızı, bir çerez aldığınızda sizi uyaracak şekilde yapılandırma seçeneğine sahip olduğunuz gibi çerezi kullanmama hakkınız da her zaman bulunmaktadır. Ayrıca, tüm çerezleri engelleme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bununla birlikte, çerezleri reddetmeniz veya engellemeniz halinde, internet sitemizde bulunan tüm işlevleri kullanamayabilirsiniz.

İşbu yazıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@europapc.com aracılığı ile iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Rate this page