Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Topluluğu

   Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik sertifikası Aldık

Neler Öğrendik

 • Kali Linux ve içerdiği yazılımları etkin kullanmak.
 • Tarama ve zafiyet sömürme araçlarını çalışma mantıklarına hakim olarak kullanmak.

 • Kablosuz ağ parolaları kırmak, kablosuz ağa bağlı kullanıcı verilerini öğrenmek.

  Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik
  Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik
 • SQL Injection, XSS ve CSRF gibi saldırıları ile web uygulama zafiyetlerini tespit etmek.
 • HTTP metot ve durum kodlarını bilmek ve ağ akışını takip edebilmek.
 • Linux ve network bilgisi edinerek yazılım ve ağlardaki zafiyetleri tespit etmek.
 • Ağdaki cihazların internet bağlantılarını, kullandıkları servisleri ve siteleri dinlemek.
 • Ağdaki canlı sistemlerin tespit edilmesi ve bunlar hakkında aktif bilgi toplama.
 • Hedeflenen sistemde, kullanıcı, port, servis, işletim sistemi ve versiyon bilgileri edinmek.
 • Kişiler, kurumlar ve sistemler hakkında ağ, altyapı, e-posta ve kurumsal bilgileri pasif bilgi toplama yöntemleri ile edinmek.
 • Kurstaki araçların çalışma mantıkları ve hedef tarafından nasıl tespit edildiklerini öğrenmek.
 • Linuxta dizin, dosya, kullanıcı ve paket yönetimini öğrenmek, sistem izleme araçlarını etkin kullanmak.
 • İnternetin çalışma mantığına, bağlantı, ağ, taşıma ve uygulama katmanlarını öğrenmek.
 • TCP/UDP ve internet protokollerini bilip, adresleme sistemlerini hesaplayabilmek.
 • Metasploit gibi zafiyet sömürme araçlarını etkin kullanabilmek.
 • Çeşitli ağ saldırıları düzenleyebilmek ve arka planlarındaki çalışma mantıklarını bilmek.
 • Sosyal mühendislik, oltalama saldırıları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak (Yakında)
 • Parola saldırı araçlarına, kodlama ve özetleme algoritmalarına aşina olmak (Yakında)
 • Netsparker web uygulama zafiyet tarama aracının kullanımı (Yakında)
 • Nessus, ağ ve zafiyet tarama aracının kullanımı (Yakında)
Rate this post

Comments are disabled.